پذیره نویسی پروژه ستین | پیش فروش واحد ها

پذیره نویسی چیست؟

در هر پروژه بعد از تعیین تعاونی سازنده ،برای تأمین هزینه ها می بایست اقدام به جذب سرمایه گذار و مشخص کردن اعضای تعاونی کرد. به مرحله ای که تعاونی اقدام به پیش فروش پروژه می کند؛ تا زمانی که دفترچه ها صادر شده و توسط تعاونی به اعضای اولیه تحویل داده شود، مرحله پذیره نویسی می گویند که شرکت آرین سازه نیز هم اکنون اقدام به پذیره نویسی پروژه ستین توسط کارگزاری های رسمی خود کرده است.

اعضای تعاونی چه کسانی هستند؟

در مرحله پذیره نویسی اشخاصی شرکت می کنند که عضو اولیه بوده و از شخص دیگری خرید نمی کنند و این افراد صاحب امتیاز خواهند بود. از این رو به آنها اعضای تعاونی می گویند. آنها می توانند بعد از مدتی امتیاز خود را با کسب سود دریافت کنند.

پیش فروش چیست؟

به پروسه ای که سرمایه گذار یا خریدار هزینه ساخت پروژه را هم زمان با پیشرفت پروژه به سازنده پرداخت می کند و سازنده از این طریق هزینه ساخت پروژه را تأمین می کند، پیش فروش یا پیش خرید گفته می شود.

پذیره نویسی آرین سازه (پذیره نویسی پروژه ستین)

پروژه ستین آرین سازه تنها پروژه ای است که در مرحله پذیره نویسی است و واحد های بزرگتر آن نیز رو به اتمام است. بعد از پایان پذیره نویسی خریدار یا سرمایه گذار می بایست آپارتمان های ستین را از اعضای اولیه تعاونی خریداری کند و حق امتیاز پروژه را نیز به آنها پرداخت نماید.

امتیاز چیست (امتیاز پروژه ستین)

پروژه ستین یکی از پروژه هایی است که دارای کمترین امتیاز در مرحله پذیره نویسی است ولی بعد از اتمام پذیره نویسی به سرعت بر ارزش امتیاز آن افزوده خواهد شد. در هر مرحله اعم از از گود برداری، اجرای اسکلت، دیوار چینی، نازک کاری و… با یک ارزش افزوده در زمان کوتاه مواجه خواهید شد.

ارزش افزوده امتیاز چیست؟

افزایش قیمت امتیاز درکوتاه مدت را ارزش افزوده امتیاز گویند. زمانی که پروژه به مرحله گود برداری برسد ۲۰ تا ۵۰ درصد و بعد از اجرای اسکلت ۱۰ تا ۳۰ درصد و بعد از سفت کاری ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت دارد.

پیش فروش آپارتمان های ستین

شرکت آرین سازه توسط تعاونی توسعه ستاره همت غرب پروژه ستین را در مرحله پذیره نویسی پیش فروش می کند. این امر به نفع هر دو طرف در این پروژه می باشد. همچنین انتخاب واحد و یا انتخاب بلوک بستگی به خوش حسابی افراد دارد.

خریداران یا سرمایه گذاران برای شرکت در پذیره نویسی پروژه ستین و خرید امتیاز آن می بایست به یکی از کارگزاری های معتبر و مورد تأیید تعاونی سازنده (تعاونی توسعه ساخت ستاره همت غرب) یعنی کارگزاری فرامسکن مراجعه نمایند.

سؤالات متداول

در هر پروژه بعد از تعیین تعاونی سازنده ،برای تأمین هزینه ها می بایست اقدام به جذب سرمایه گذار و مشخص کردن اعضای تعاونی کرد. به مرحله ای که تعاونی اقدام به پیش فروش پروژه می کند؛ تا زمانی که دفترچه ها صادر شده و توسط تعاونی به اعضای اولیه تحویل داده شود، مرحله پذیره نویسی می گویند که شرکت آرین سازه نیز هم اکنون اقدام به پذیره نویسی پروژه ستین توسط کارگزاری های رسمی خود کرده است.

پروژه ستین یکی از پروژه هایی است که دارای کمترین امتیاز در مرحله پذیره نویسی است ولی بعد از اتمام پذیره نویسی به سرعت بر ارزش امتیاز آن افزوده خواهد شد. در هر مرحله اعم از از گود برداری، اجرای اسکلت، دیوار چینی، نازک کاری و… با یک ارزش افزوده در زمان کوتاه مواجه خواهید شد.

در مرحله پذیره نویسی اشخاصی شرکت می کنند که عضو اولیه بوده و از شخص دیگری خرید نمی کنند و این افراد صاحب امتیاز خواهند بود. از این رو به آنها اعضای تعاونی می گویند. آنها می توانند بعد از مدتی امتیاز خود را با کسب سود دریافت کنند.

خریداران یا سرمایه گذاران برای شرکت در پذیره نویسی پروژه ستین و خرید امتیاز آن می بایست به یکی از کارگزاری های معتبر و مورد تأیید تعاونی سازنده (تعاونی توسعه ساخت ستاره همت غرب) یعنی کارگزاری فرامسکن مراجعه نمایند.

پروژه ستین، رومنس، رومنس حکیم

بهترین زمان ورود به پروژه هنگام پذیره نویسی می باشد چرا که سرمایه گذار با ورود به پروژه در این مرحله به عنوان عضو اصلی تعاونی شناخته می شود و دیگر لازم نیست مبلغی را برای خرید امتیاز پروژه پرداخت کند و علاوه بر این خرید در پذیره نویسی بیشترین سودآوری را برای خریدار خواهد داشت.

سود ۱۵% به کسانی تعلق می گیرد که در زمان پذیره نویسی به پروژه وارد شده و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد در آن می مانند.

خریداران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با مشاوران ما در کارگزاری فرامسکن (کارگزاری رسمی آرین سازه) تماس بگیرند:

۰۹۱۲۲۳۳۵۰۲۷

مقایسه املاک

مقایسه (0)