تعاونی توسعه ستاره همت غرب

از سال ۱۳۹۱ انبوه سازان کشور بایست زیر نظر وزارت تعاون و در غالب تعاونی فعالیت کنند و به انبوه سازی بپردازند. از این رو تمتم تعاونی ها زیر نظر وزارت تعاون هستند.

تعاونی های معتبر زیر مجموعه  اتحادیه رسا  یا اتحادیه ۲ گانه می باشند. که یکی از برترین تعاونی ها، تعاونی توسعه ستاره همت غرب است. این تعاونی توسط شرکت آرین سازه پایه جذاری شده و از این جهت دارای پشتوانه مالی قوی است و مانند تعاونی های دیگر پیشرفت پروژه فقط به پرداختی های اعضاء بستگی ندارد. بلکه خود تعاونی که زیر مجموعه خود آرین سازه هست توان مالی پیشبرد اهداف خود را دارد.

دفترچه تعاونی چیست و چه کاربردی دارد؟

دفترچه تعاونی سندی است که  تعاونی به ازای سرمایه گذاری افراد به  آنها می دهد.

در این دفترچه تمامی واریزی ها و مفادی که تعاونی به آن پایبند است ذکر می شود. و از  اعتباری همچون سند مالکیت برخوردار است. از این رو به آن دفترچه مالکیت تعاونی نیز می گویند.

برتری دفترچه تعاونی توسعه ستاره همت غرب (آرین سازه)

  • لوگوی تعاونی به صورت برجسته  بوده و قابل جعل توسط افراد سود جو نیست.
  • همه واریزی ها در تمام صفحات دفترچه مهر برجسته تعاونی می خورد و توسط مدیریت امضاء می شود.
  • متراژ واد ها در قرار یا دفترچه تعاونی ذکر می شود.
  • ذکر پلاک ثپتی در دفترچه تعاونی توسعه همت غرب
  • 15% سود مشارکت سالیانه برای افراد تعاونی (خریداران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.